dimarts, 29 de juny de 2010

LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIONS PROVISIONALS DEL 30 DE JUNY !!!

En la Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals, que preveiem publicar el 30 de juny, no apareixerà la consulta de llistats (PDF) com s'ha fet fins ara. El motiu és perquè hem d'aplicar la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'internet.
Per tal de complir la Recomanació esmentada, hem d'utilitzar sistemes d'identificació per a l'accés que permetin verificar la legitimació de la persona que pretengui accedir a les dades de caràcter personal, de manera que aquestes es difonguin només als interessats directes o aquelles persones o col·lectius titulars d'interessos legítims.
La consulta del resultat de l'adjudicació es farà a través de l'usuari XTEC (o l'usuari temporal si el personal docent va introduir la seva sol·licitud per usuari temporal). Una vegada identificat (només hi pot tenir accés qui hagi participat), la persona que ha participat podrà consultar la seva adjudicació i l'adjudicació d'un centre (en l'adjudicació per centre apareixerà el professorat destinat per programa, no apareixerà el DNI del professorat destinat).
En el cas que un director o directora vulgui fer la consulta del resultat de l'adjudicació, en l'apartat de codi XTEC ha d'introduir el codi XTEC del centre.Tenint en compte que hi haurà personal docent que intentarà accedir a la consulta de l'adjudicació i no ho podrà fer perquè no constarà com a participant (docents que ja tenen informada una destinació per al curs següent al Registre Informàtic de Professorat), aquest personal podrà comprovar la destinació per al curs 2010-2011 a través del portal EPOCA.
Navegació:
Epoca
Serveis Epoca
Expedient
Consulta de dades
Dades de l'expedient (marcar, només. Dades administratives) //Clicar a//
Visualitza les dades
Apareixerà la Consulta de Dades administratives. Cal anar fins al final de la pàgina, clicar "següent" i a la nova pàgina, en primer lloc hi ha la relació de tots els llocs de treball ocupats. Passats, present i futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada